info@industrite-kreative.com

Industritë kreative

V –Handmade

Valdita Shukriu

V –Handmade

Platforma “Industrite kreative dhe artizanale: eshte konceptuar për të fuqizuar bizneset e vogla kreative dhe artizanale.

Industritë kreative dhe artizanale të Kosovës implementohet nga organizata MONUMENTA dhe mbështetet nga Ministria e Zhvillimit Rajonal nën Thirrjen publike për mbështetje financiare të projekteve/programeve të OJQ-ve në avancimin e zhvillimit socio-ekonomik rajonal të balancuar.

© Copyright 2023 Industritë Kreative. Të gjitha të drejtat e rezervuara